Kde Vaše peníze pomáhají?

Tuhle otázku si pokládá spousta z nás!

Známe mnoho „institucí“, které Vaše peníze vyberou a najednou zmizí. My ale k nim nepatříme! Tímto článkem Vám zkusím přiblížit, jak se s Vašemi penězmi nakládá, kam se posílají a kde či komu pomáhají.

Projekt AVON proti rakovině prsu získává finanční prostředky díky prodeji speciálních produktů s růžovou stužkou.

Nás ale napadlo, že dobré zdraví je spojeno s pohybem, např. tancem a k němu patří hudba a dobrá nálada. Tohle všechno splňuje Zumba, a tak vznikl nápad uskutečnit Zumba maraton na podporu boje proti rakovině prsu.

Z těchto veřejných sbírek jsou podporovány tři organizace, které se v České republice věnuji boji za zdravá prsa. Každý z těchto subjektů se v rámci tématu rakoviny prsu věnuje jiné činnosti, které se spojují v jeden jediný cíl. Tím je celkové zlepšení situace v oblasti boje za zdravá prsa.

Projekty se zaměřují na prevenci, pomoc nemocným ženám, kontrolu kvality screeningu a vyhodnocování jeho dat na území České republiky.

Odbornými partnery projektu AVON proti rakovině prsu a podporovanými organizacemi jsou:

  1. Aliance žen s rakovinou prsu
  2. Mamma help – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
  3. AMA – asociace mamodiagnostiků ČR

Aliance žen s rakovinou prsu

Aliance žen s rakovinou prsu!

Aliance žen s rakovinou prsu!

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s. je zastřešující celostátní obecně prospěšnou společností. Jejím cílem je vytvoření informačního a edukačního centra, poskytování metodické pomoci organizacím onkologicky nemocných, koordinace projektů a kampaní a zastupování českých onkologických pacientek v mezinárodních strukturách.

Více informací zde!

Mamma Help – sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
Mamma helpMamma Help je sdružení založené v roce 1999, na které se ročně obrátí téměř sedm tisíc klientek a klientů. Jde o nevládní neziskovou organizaci, sdružující ženy s diagnózou rakovina prsu a jejich blízké. Provozuje síť Mamma HELP center a zajišťuje Avon linku proti rakovině prsu. Má celostátní působnost a všechny služby poskytuje zdarma.

Více informací zde!

 

AMA – asociace mamodiagnostiků České republiky
Mamo.czAsociace mamodiagnostiků České republiky byla založena za účelem podpory a realizace činností týkající se problematiky a diagnostiky a léčení onemocnění prsu. Podílí se na organizaci řízení a kontrole screeningového mamárního programu, podporuje rozvoj programů k prevenci, diagnostice a léčení onemocnění prsu. Zastupuje lékaře, vydává odborné publikace, organizuje odborné vzdělávací                                                            akce a poskytuje členům odbornou pomoc a informace.

Více informací zde!

 

Projekty, které firma AVON financuje:

  1. Avon linka proti rakovině prsu
  2. Screeningový výzkum
  3. Ženy ženám
  4. Aliance žen s rakovinou prsu

Avon linka proti rakovině prsu
Avon ve spolupráci s neziskovou organizací Mamma HELP, o které jsme Vám už říkali, provozuje bezplatnou linku, na kterou se můžete anonymně obrátit a získat tak pomoc v nelehké situaci nebo bližší informace k onemocnění a prevenci.

Screeningový výzkum
Slouží ke zmapování aktuální situace v souvislosti s onemocněním rakovinou prsu.

Ženy ženám
Prostřednictvím prodeje růžových triček, které slouží jako vstupenka na každoroční AVON pochod, získává Avon prostředky na tento preventivní program. S pomocí těchto financí jsou následně dotována vyšetření prsu v hodnotě 200 Kč v akreditovaných screeningových centrech.

Aliance žen s rakovinou prsu
O této alianci jsme se již zmiňovali výše ve článku!

Doufám, že jste se dozvěděli všechno potřebné, co jste se dozvědět chtěli a věřím, že i naše tříletá tradice je zárukou, že Vaše peníze skončí tam, kde jsou opravdu zapotřebí.

Děkujeme za to, že nás podporujete!